DZIEŃ I   – Samorząd Terytorialny

Sobota, 9 Grudnia 2017
13.00-15.00

Program budowy strzelnic w powiatach

 • Postępowanie administracyjne związane z strzelnicami
 • Aktualne i planowane regulacje prawne
 • Problematyka realizacji przedsięwzięć

DZIEŃ I   – Partnerzy Społeczni

Sobota, 9 Grudnia 2017
10.30-18.00

 

Moduł I – Obronność Narodowa a kompetencje strzeleckie w posiadaniu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej

 • historia
 • kultura strzelectwa
 • wpływ infrastruktury na rozwój umiejętności
 • postawa obywatelska
 • sytuacja w innych krajach

 Moduł II – Aspekty techniczne projektu „Strzelnica w każdym powiecie”

 • projekty strzelnic
 • praktyczne zagadnienia realizacji obiektów
 • zagadnienia eksploatacyjne

Moduł III – Aspekty formalne projektu „Strzelnica w każdym powiecie”

 • wzorcowy proces administracyjny
 • wymagania formalne
 • przykłady procesów administracyjnych

DZIEŃ II   – Partnerzy Społeczni            

Niedziela, 10 Grudnia 2017
9.00-15.30

 

Moduł IV – Ekonomia cyklu życia strzelnicy

 • business plan
 • finansowanie realizacji
 • źródła finansowania utrzymania i rozwoju

Moduł V – Bezpieczeństwo strzelnic i pracy szkoleniowej

 • magazyny broni
 • organizacja zajęć

Moduł VI – Zmiany w ustawie o broni i amunicji

 • dostosowanie do dyrektywy EU
 • oczekiwane zmiany