Temat:

Podwyższanie potencjału obronnego Państwa poprzez popularyzacje projektu budowy strzelnic w powiatach, rozwój kultury posiadania i podnoszenia umiejętności strzeleckich

Organizator

Stowarzyszenie OBRONA NARODOWA.PL – Ruch na rzecz obrony terytorialnej. Organizacja non profit, której celem jest działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa. Cel  ten realizuje poprzez prowadzenie kampanii społecznej na temat elementów skutecznej obrony państwa i roli ochotniczego wojska – Obrony Terytorialnej. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia, wykłady, ćwiczenia, kursy i obozy oraz szkolenia wojskowe.  Organizuje konferencje, seminaria i odczyty na temat służby w formacjach rezerwowych Sił Zbrojnych RP. Współpracuje z innymi organizacjami proobronnymi na rzecz integracji środowiska i promocji tematyki związanej z obroną terytorialną.

Konferencja realizowana jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Cel

  • szerokie upowszechnienie wiedzy oraz informacji eksperckiej na temat planowanego programu MON „Strzelnica w każdym powiecie”
  • promocja oraz dialog społeczny dotyczący planowanego programu MON budowy i rewitalizacji strzelnic na terenie całego kraju na rzecz podnoszenia konkretnych umiejętności proobronych w społeczeństwie, w szczególności uczniów szkół mundurowych
  • promowanie dyskusji o posiadaniu umiejętności strzeleckich
  • kształtowanie proobronych postaw oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat konieczności realizacji projektów na rzecz formowania odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa kraju
  • propagowanie historii strzelectwa polskiego i wartości patriotycznych
  • zwiększenie świadomości i gotowości do obrony państwa przez społeczeństwo
  • kształtowanie dyskursu publicznego dotyczącego powszechnego dostępu do broni i oczekiwanych społecznie zmian w tym zakresie
  • promowanie idei Krajowego Systemu Obrony Narodowej

Założenia

Podczas konferencji zaprezentujemy szczegółowe informacje dotyczące programu MON „Strzelnica w powiecie” m.in. założenia formalne, administracja i ekonomia przedsięwzięcia. Omówimy potrzeby dotyczących budowy właściwej infrastruktury pro obronnej. Pokażemy przykłady dobrych praktyk z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Porozmawiamy o oczekiwanych zmianach w ustawie o broni i amunicji. Będziemy także mówić o bogatej historii i tradycji strzelectwa polskiego. Konferencji towarzyszyć będzie wyjątkowa ekspozycja broni strzeleckiej i wyposażenia strzelnic.

Uczestnicy

W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk społecznych, samorządowych, eksperckich, służb i formacji mundurowych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewidujemy także udział mediów ogólnopolskich i branżowych.

Termin:

9 – 10 grudnia 2017

Miejsce:

Centrum Konferencyjne PGE Narodowy
al. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Kontakt:

konferencja@strzelnicawpowiecie.pl

tel. +48 22 201 07 93
fax. +48 22 201 33 19